Goddessware

Kalma

$56.00

Goddessware

Kalma

$56.00

terra cotta Goddess cast in our Atlanta studio

glossy areolae, contains drainage hole

measures ~ 4" x 4" 

  • Description
  • Gallery

terra cotta Goddess cast in our Atlanta studio

glossy areolae, contains drainage hole

measures ~ 4" x 4"